wtorek, 13 sierpnia 2013

Białe wykwity na kostce brukowej – dlaczego powstają?


Pojawianie się białych wykwitów na powierzchni kostki brukowej jest zjawiskiem, które może niepokoić i irytować. W ogólnym przekonaniu nieestetyczny nalot może świadczyć o niezbyt wysokiej jakości wyrobu. Jest to mylna teza. Biały nalot jest jedynie osadem wapiennym, który nie wpływa na jakość i trwałość kostki.

Obecne technologie pozwalają na wytwarzanie kostki brukowej o wysokich parametrach użytkowych oraz o ciekawej estetyce skierowanej do nabywców o konkretnych oczekiwaniach. Używany do produkcji produktów beton, jak każdy
materiał, podlega procesom fizyko-chemicznym, więc wytworzona z niego kostka, wystawiona na działanie warunków atmosferycznych może pokryć się białym
osadem.

Czym są białe wykwity? Jest to osad z wapnia. Pojawia się na kostkach ponieważ, w cemencie używanym do jej produkcji obecne są związki wapnia, a dokładnie wodorotlenek wapnia. Związek ten – jeśli nie został związany w czasie wytwarzania - pod wpływem wilgoci wnikającej poprzez mikropory do kostki, ulega rozpuszczeniu, a parując wydostaje się na powierzchnię. Tutaj reagując z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu wytwarza węglan wapnia, który wygląda jak biały nalot.
Nie wpływa on w ogólne na jakość nawierzchni – kostka z takim nalotem jest równie \ wytrzymała i odporna jak kostka, na której nalot nie pojawia się. Wykwity będą zanikać z każdym opadem deszczu, gdyż w wyniku nastepnych reakcji z wilgocią węglan wapnia przeobraża się w kwaśny węglan wapnia, a ten związek łatwo rozpuszcza się w wodzie. Zazwyczaj, po paru miesiącach od wystapienia białych wykwitów, nie będzie nich śladu.

W sytuacji gdy nawierzchnia jest zadaszona, rozwiązaniem mogą być gotowe środki do czyszczenia powierzchni betonowych. Rozpuszczają one, oprócz nalotów cementowych także resztki po zaprawach itp.
Warto pamiętać, że po takim zabiegu barwa kostki może nieznacznej się zmienić. Można również zastosować lakier do betonu, który zabezpieczy kostki i nada im, świeższego wyglądu.

Godne uwagi są produkty firmy Libet z ALS (Anti Liquid System) - systemem ochrony powierzchni kostek brukowych. Stosowany jest w szlachetnych kostkach z serii Libet Decco, w wybranych produktach z linii Impressio i Libet Completto. ALS redukuje ryzyko pojawiania się wykwitów, chroni także przed czynnikami atmosferycznymi, powstawaniem plam i zazielenień. Kostkę brukową z ALS łatwiej utrzymać w
czystości. Produkty z ALS powstają przy użyciu środka uszlachetniającego dodawanego do betonu w czasie produkcji. Dzięki nowoczesnym technologiom jest on aplikowany przy pomocy dozowników wyłącznie do warstwy wierzchniej kostki. Mimo, że stanowi ona ok. 10 procent grubości produktu, nadaje specyficznych własności fizyko-chemicznych czterokrotnie zmniejszając nasiąkliwość powierzchni kostki, co pozytywnie wpływa na trwałość nawierzchni.

Kostki, w których zastosowano system ALS to: Durango, Atrio, Merano, Romano, oraz Natulit – wszystkie z linii Libet Decco Antico. Wśród Decco Elegante są to kostki: Via Castello, Akropol, Quadro oraz Piccola, zaś z rodziny kostek Decco Aspero: Imola, Via Castello i Via Trio. Stream Line, Iberia, Tract, Farmerska, Via Castello, Imola, Via Trio, Piccola, Nostalit, Akropol to kostki z system ALS pochodzące z rodziny Libet Decco Colormix. Linia Libet Impressio reprezentowana jest przez płyty Monza Colormix oraz Monza Elegante, zaś produkty z ALS pochodzące z linii Libet Completto to: Kravento Bosso i Kravento Grande.


Źródło: Proteina PR
Redakcja dla potrzeb serwisu: www.okna-drzwi.info
Foto (c): Libet