środa, 10 lipca 2013

Czym naprawić i ochronić betonowe oraz żelbetowe konstrukcje

Beton należy do najpopularniejszych materiałów budowlanych przy różnego typu realizacjach. Jego popularność wynika z łatwości kształtowania elementów konstrukcyjnych oraz odporności na wpływ czynników zewnętrznych. Wraz z biegiem lat i on wymaga jednak naprawy i ochrony.

Stosunkowo niski koszt oraz dobra wytrzymałość spowodowały, że beton jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów w polskim budownictwie mostowym. Na jego sukces zapracowały także efektowne konstrukcje tj. wiadukty, estakady czy mosty.

Zagrożenia
Mimo mnóstwa zalet, obiekty z betonu narażone są na oddziaływanie szkodliwych czynników takich jak:
- chemiczne (dwutlenek węgla, kwasy, siarczany, miękka woda, itp.);
- fizyczne (wahania temperatur, krystalizacja i rozpuszczenie się soli, mrozy, itp.)
- mechaniczne (ścieranie, uderzenia, itp.)

Dodatkowy element - woda
Destrukcyjne właściwości wody dla konstrukcji betonowych są duże. Nawet zabezpieczany na wiele sposobów beton, nie jest w stanie w 100 proc. uniemożliwić wodzie jego penetracji – Wynika to z tego, że jedną z jej właściwości jest przenikanie przez pory w głąb powierzchni mineralnych dlatego ważnym elementem jest odpowiednie zabezpieczenie przez impregnację betonu lub przez nałożenie warstw ochronnych w postaci powłok, wypraw lub okładzin w zależności od potrzeb – podkreśla Janusz Kornaś, ekspert firmy Megachemie Research & Technologies SA. Agresywność środowiska spowodowała, że zagadnienie ochrony betonu przed korozją w konstrukcjach mostowych stało się głównym czynnikiem wpływającym na trwałość budowli.

Środki naprawy i ochrony betonu
Producenci wprowadzają na rynek całą gamę preparatów do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych. W przypadku tej pierwszej, najczęściej spotykamy:
- zaprawy naprawcze służące do uzupełnienia ubytków w betonie lub reprofilacji elementów konstrukcyjnych, wśród których wyróżnia się:
- zaprawy drobnoziarniste
- zaprawy gruboziarniste
- betony drobnoziarniste
- zaprawy szybkosprawne stosowane w wypadkach, gdy jest konieczne bardzo szybkie obciążenie naprawianego elementu – zaprawy naprawcze o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości
- zaprawy szpachlowe które wykorzystuje się do wyrównywania i wygładzania nowych oraz naprawianych powierzchni betonowych.
- zaprawy specjalne stosowane w naprawach do specjalnych zastosowań, wymagających dodatkowego zabezpieczenia, np.: ogniotrwałego, ciepłochronnego.

W sytuacji gdy powierzchnia betonowa zostanie naprawiona tzreba przeprowadzić zabezpieczenie takiej konstrukcji. Używa się do tego m.in. następujące rozwiązania:
- materiały hydrofobizujące powierzchnie betonu, czyli takie które nadają im właściwości odpychające wodę, uniemożliwiając jej wnikanie do wnętrza;
- powłoki ochronne, które chronią przed czynnikami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi;
- izolacjo-nawierzchnie chodników i jezdni, które łączą możliwości zabezpieczenia przed ścieraniem oraz stanowią doskonałą izolacyjność przed wnikaniem cieczy;
- materiały impregnujące powierzchnie betonu - materiały zmniejszające porowatość podłoże betonowego oraz wzmacniające jego warstwę powierzchniową
- specjalne – zastosowanie uzależnione jest od dodatkowych wymagań obszaru zastosowania materiału.

Postaw na ochronę by nie naprawiać
Tak, w dużym skrócie, najprościej opisać zadania jakie stoją przed wykonawcami obiektów z betonu. Wynika to z tego, że właściwie przeprowadzona reparacja pozwala zapobiec w przyszłości ponownym usterkom, a odpowiednio uzyte środki ochrony dają możliwość uzyskania bardzo wysokiej efektywności, jeśli chodzi o ograniczenie potencjalnych napraw. Jest to istotne, ponieważ naprawa konstrukcji takiej jak np. most betonowy jest zadaniem trudnym i bardzo kosztownym. - Szczególnie stanowi to problem, gdy uszkodzenia dotyczą dużych obiektów, a zniszczenia dotyczą sporej ich części – przypomina Kornaś. Zaczynając naprawę trzeba wziąć pod uwagę całościowe koszty przeprowadzenia napraw oraz czas jej realizowania. Jest to bardzo istotne, gdyż okres, w którym obiekt jest wyłączony z eksploatacji, generuje dodatkowe straty ekonomiczno-społeczne. Są one często dużo wyższe niż bezpośrednie koszty poniesione na przeprowadzenie robót budowlanych. Dlatego dobierając odpowiednie rozwiązania naprawcze trzeba uwzględnić ich skuteczność, trwałość oraz wytrzymałość. Te trzy cechy będą decydowały o tym jak długo dana budowla będzie sprawna i dostępna dla społeczności, a w rezultacie jak długo nie będą ponoszone koszty na kolejne potencjalne prace naprawcze.

Więcej informacji na stronie: http://www.megachemie.com

Źródło: Chemical Global
Redakcja dla potrzeb serwisu: www.okna-drzwi.info
Foto (c): Chemical Global