poniedziałek, 17 czerwca 2013

Poradnik montażu blachodachówki modułowej – mocowanie listwy startowej oraz paneli blachodachówki

Montaż blachodachówki modułowej
Na to, czy dach będzie w dobrej kondycji składa się szereg czynników. Istotną sprawą jest profesjonalne ułożenie pokrycia na połaci przez ekipę dekarską. W przypadku, kiedy praca zostanie wykonana niefachowo, pomiędzy panelami mogą powstać szczeliny, którymi do wnętrza budynku przedostawać się będzie wilgoć.

W kolejnej części praktycznego poradnika montażu blachodachówki modułowej wraz z Arturem Marciniakiem, Dyrektorem ds. Jakości i Certyfikacji z firmy Blachy Pruszyński podpowiadamy jak poprawnie zamontować listwę startową oraz panele blachodachówki modułowej ARAD PREMIUM.

Listwa startowa jest bazą dla dalszego montażu paneli blachodachówki. Panele należy montować w sposób dokładny, aby po zainstalowaniu listwy tworzyły idealną linię prostą i były na tej samej wysokości. Na każdy arkusz przypada jeden panel startowy.

Dla bezpieczeństwa warto kierować się zasadą, że kierunek montażu powinien być zgodny z kierunkiem najczęściej wiejących wiatrów w okolicy, choć nie jest to regułą.

Z uwagi na to, że arkusze są symetryczne, kolejność układania arkuszy jest dowolna i decydują tu takie aspekty jak poziom skomplikowania połaci, rozmieszczenie „przeszkód” na dachu, takich jak lukarny, kominy itd. Ważną sprawą jest również nachylenie dachu, które decyduje o wygodzie układania pokrycia.

Krok po kroku
1. Przed rozpoczęciem montażu listwy startowej należy zamontować obydwa pasy nadrynnowe oraz wykonać obróbki bocznych krawędzi dachu. Szerokość okapu musi umożliwić zamontowanie listwy startowej i powinna wynosić ok. 250mm.
2. W pierwszej kolejności zaznacza się na całej długości pasa dokładną odległość od krawędzi obróbki. W niniejszym przykładzie zamocowano ją 25mm od krawędzi obróbki.
3. Listwę startową zaczepia się o górną krawędź zamontowanego wcześniej drugiego pasa nadrynnowego. Górna krawędź listwy oparta na brzegu drugiego pasa nadrynnowego utworzy szczelinę umożliwiającą cyrkulację powietrza zatrzymując jednocześnie nieczystości oraz uniemożliwiając podwiewanie śniegu.
5. Listwy startowe mocujemy wkrętami do deski okapowej na całej długości po czym sprawdzamy czy zostały przytwierdzone równolegle do okapu i czy stanowią jedną linię.
7. Następnie mocujemy pierwszy arkusz blachodachówki modułowej. Zaczepiamy go o listwę startową i dociskamy z całej siły. Na górze każdego arkusza znajdują się gotowe zakładki z otworami montażowymi. Kolejno zaczynając od środka mocujemy arkusz do łaty.
8. Łącznik wkręcamy prostopadle do łaty nie wyginając wcześniej zakładki montażowej. Dokręcony łącznik powinien dociągnąć cały arkusz do listwy startowej.
9. Dla bezpieczeństwa pierwszy rząd paneli mocujemy od czoła z listwą startową wkrętami. W celu estetycznym wkręty malujemy farbą zaprawową w kolorze pokrycia.
10. W celu dokładnego spasowania, arkusze od czoła dobijamy gumowym młotkiem tak, aby ich nie uszkodzić i nie porysować.
11. Mocujemy kolejne arkusze. Kolejność układania jest sprawą indywidualną, w naszym przykładzie panele były montowane kolejno rzędami od prawej do lewej strony posuwając się ku górze.

UWAGA!
Podczas instalacji należy regularnie sprawdzać oraz mierzyć:
• czy złącza zakładkowe dokładnie na siebie zachodzą,
• czy ułożone arkusze tworzą równe szeregi,
• czy wkręty nie są przykręcone zbyt mocno i nie powodują deformacji pokrycia.

Montaż z wykorzystaniem panelu jednomodułowego
Alternatywnym sposobem montażu blachodachówki ARAD PREMIUM jest użycie w pierwszym pasie naprzemiennie paneli dwu i jednomodułowych. Rozwiązanie takie eliminuje łączenie się w jednym miejscu czterech paneli oraz usztywnia połączenia pomiędzy poszczególnymi arkuszami. Wydaje się również być bardziej wygodne gdyż ułatwia dostęp do kolejnych montowanych paneli.

1. Tradycyjnie rozpoczynamy od ułożenia listwy startowej wzdłuż okapu. Sprawdzamy czy listwy zostały zamontowane równolegle do okapu i czy stanowią jedną linię.
2. Panele układamy naprzemiennie – rozpoczynamy od panelu z 2dwoma modułami. Następnie układamy pierwszy panel jednomodułowy. Po czym układamy panel z dwoma modułami. Kontynuujemy taki sposób montażu do końca listwy startowej.
3. Po ułożeniu pierwszego rzędu naprzemiennie kontynuujemy dalszy montaż korzystając już tylko z paneli dwumodułowych. Od tego momentu kolejność układania kolejnych paneli jest dowolna. Można je mocować rzędami do góry lub w sposób zaproponowany w dalszej części poradnika.
4. Na każdym z etapów dokładnie dociskamy elementy do siebie korzystając z gumowego młotka.
5. Należy pamiętać, że na każdym etapie sprawdzamy dokładność układania kolejnych elementów – kontrolując ich montaż względem okapu, kalenicy i bocznych krawędzi dachu.
Kontrolę układania ułatwić może rozciągnięta żyłka, według której układane będą kolejne rzędy arkuszy.
6. Dzięki symetrycznemu kształtowi paneli blachodachówki ARAD PREMIUM możliwe jest dowolne układanie arkuszy wymuszone doraźnymi potrzebami oraz wyobraźnią montażysty.
7. W celu wyrównania górnej linii układanych paneli np. przy kalenicy dokładamy arkusz jednomodułowy.

Źródło: Agencja inPlusPR.pl
Redakcja dla potrzeb serwisu: www.okna-drzwi.info
Foto (c): Blachy Pruszyński