poniedziałek, 24 czerwca 2013

Jak połączyć funkcje grzewcze i chłodnicze w jednym urządzeniu?

Komfort cieplny w domu to nie tylko zapewnienie ogrzania zimą. Obecnie równie ważne staje się zapewnienie właściwej temperatury także i latem. Dodatkowa instalacja w postaci tradycyjnej klimatyzacji to duża inwestycja. Dlatego też warto zastanowić się nad nowoczesnymi systemami, jakie proponuje firma Sofath - połączenie funkcji grzewczych oraz chłodniczych w jednym urządzeniu. Pompy ciepła, które w okresie zimowym ogrzeją budynek, a w lecie go schłodzą.

Nie tylko ogrzewanie
Pompy ciepła powszechnie wykorzystywane do ogrzewania mogą pełnić zależnie od modelu także funkcję chłodniczą. Przy ogrzewaniu wykorzystują klasyczną zasadę termodynamiki pozwalającą na transport energii cieplnej z dolnego źródła (gruntu, wody, powietrza) do górnego źródła (ogrzewania podłogowego, grzejnikowego czy klimakonwektorów).

Przepływ ciepła odbywa się w zamkniętym obiegu termodynamicznym za pomocą czynnika roboczego, będącego nośnikiem energii cieplnej. Pompa pobierając ciepło z gruntu, wody lub powietrza, odprowadza je i dostarcza za pomocą czynnika roboczego do wnętrza domu. Ogrzewanie następuje poprzez ciągłą zmianę stanu fizycznego czynnika w procesie parowania, sprężania, skraplania i rozprężania.

Chłodzenie pomieszczeń przy pomocy pompy ciepła realizowane jest na dwa sposoby: pasywnie i aktywnie. Pierwszy wykorzystuje naturalną, niską temperaturę dolnego źródła. Drugi natomiast poprzez dostarczenie energii elektrycznej i uruchomienie sprężarki powoduje odwrócenie kierunku przepływu czynnika roboczego, w wyniku czego pompa odbiera ciepło z budynku i przekazuje do wymiennika gruntowego, ochładzając tym samym pomieszczenia.

Pompa ciepła Caliane marki Sofath - chłodzenie aktywne
System Caliane składa się z pompy ciepła, wymiennika zewnętrznego (sond pionowych lub kolektora poziomego) oraz instalacji wewnętrznej. Wykorzystuje technologię bezpośrednie parowanie/woda. Ze uwagi na możliwość osiągnięcia temperatury 65st. C oraz układ wodny po stronie górnego źródła, system Caliane sprawdzi się nowobudowanych i modernizowanych domach. Wydajność urządzeń typoszeregu Caliane wynika z połączenia dwóch technologii– zewnętrznej w postaci wymiennika z wykorzystaniem bezpośredniego parowania oraz wewnętrznej, gdzie dystrybucja ciepła następuje przez system wodnego ogrzewania podłogowego, ściennego albo grzejnikowego. Caliane może być wykorzystana do systemu chłodzenia aktywnego, dającego komfort w najbardziej upalne miesiące. Moc chłodzenia tej gamy jest porównywalna z tradycyjną klimatyzacją i nie wymaga instalacji jednostki zewnętrznej z wentylatorami i sprężarką. System pracuje cicho.

Pompa ciepła Lizea marki Sofath – chłodzenie aktywne
System Lizea to dwa moduły. Moduł zewnętrzny służy do pobrania ciepła z powietrza i może być zamontowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu. Moduł wewnętrzny to pompa ciepła, która podnosi temperaturę pobraną z powietrza, by była użyteczna do ogrzewania poprzez sieć grzejników lub ogrzewania podłogowego. Linia Lizea wyposażona jest w system Inverter, który zapewnia dodatkową oszczędność energii. Dzięki niemu oraz zintegrowanemu modułowi regulacji, pompa ciepła popasowuje moc do potrzeb mieszkańców, oszczędzając w ten sposób energię. W okresie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, pompa ciepła wykorzystuje 100 procent swojej mocy. Podczas zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną – może ona wykorzystywać tylko 30 procent mocy. Pompa ciepła Lizea jest przystosowana do pełnienia funkcji klimatyzacji pomieszczeń. Pracuje w systemie chłodzenia aktywnego o wysokiej wydajności, pozwalając na znaczne obniżenie temperatury budynku. System Lizea przy ogrzewaniu podłogowym to optymalne rozwiązanie, które latem dostarcza chłód a zimą ciepło.

Pompa ciepła Termeo – chłodzenie pasywne
System Termeo składa się z trzech elementów - pompy ciepła glikol/woda lub woda/woda zawierającej sprężarkę nowej generacji, systemu grzewczego (podłogowy, ścienny lub grzejnikowy) oraz kolektora geotermicznego, który pozyskuje odpowiednią ilość energii z gruntu lub wód gruntowych. Jedną z dodatkowych funkcji Termeo jest chłodzenie pomieszczeń w systemie pasywnym - sprężarka pompy pozostaje wyłączona i nie zużywa dodatkowej energii elektrycznej. To system niezwykle ekonomiczny, jednak nie obniża temperatury panującej w pomieszczeniu tak znacznie, jak pozostałe gamy pomp ciepła marki Sofath.

Jaka instalacja grzewcza przy chłodzeniu pompą ciepła?
Istotne znaczenie dla efektywności systemu chłodzenia za pomocą pomp ciepła ma instalacja grzewcza. Najprostszą metodą sprawdzająca się podczas chłodzenia pomieszczeń pompą ciepła jest ogrzewanie podłogowe. Optymalnym rozwiązaniem jest natomiast użycie dwóch instalacji naraz – „podłogówki” zapewniającej ciepło zimą oraz klimakonwektorów do klimatyzacji, które wymuszając przepływ powietrza chłodzą je podczas upalnych dni. Przy chłodzeniu pompami ciepła nie sprawdzą się tradycyjne grzejniki. Ich niewielka powierzchnia całkowicie wyklucza dostateczną wymianę chłodu z otoczeniem. W przypadku chłodzenia pasywnego ze względu na niską wydajność nie należy stosować instalacji klimakonwektorów. Przy chłodzeniu aktywnym dla pełnej klimatyzacji domu warto je zamontować (o ile nie zostały zainstalowane wcześniej jako urządzenia grzejne).

Pompy ciepła czy tradycyjna klimatyzacja?
Współczynniki wydajności chłodniczej dla gruntowych pomp ciepła przy odwróconym obiegu są lepsze niż dla klimatyzacji w tradycyjnym wydaniu. Przy wykorzystaniu tego rodzaju pomp do chłodzenia pomieszczeń nie jest konieczny montaż dodatkowej jednostki zewnętrznej wyposażonej w sprężarkę i wentylatory. W ten sposób oszczędza się dodatkowe miejsce i zmniejsza hałas. Co istotne, chłodzenie pompami to także ekonomiczna inwestycja- jedna instalacja podłogowa w systemach marki Sofath może dostarczać chłód latem i ciepło zimą do wszystkich wnętrz. Natomiast tradycyjna klimatyzacja wymaga instalacji urządzenia w każdym pomieszczeniu, w którym chcemy obniżyć temperaturę.

Pompy ciepła pokazują swoje drugie oblicze. Urządzenia, które pierwotnie miały za zadanie ogrzewać dom w miesiącach zimowych i dostarczać ciepłą wodę użytkową, od kilku lat znakomicie sprawdzają się jako system chłodniczy i klimatyzacyjny. Ta wielofunkcyjność i technologiczne zaawansowanie sprawiają, że pompy ciepła Sofath to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale również komfortowe i ekonomiczne.

Źródło: LET PR
Redakcja dla potrzeb serwisu: www.okna-drzwi.info
Foto (c): Sofath